Tjenester

Bakteriologisk kontroll og legionellakontroll

Hvorfor: Legionellakontrol l er i dag regulert gjennom flere lover og forskrifter. Myndighetene stiller i utgangspunktet ett krav: Eier er ansvarlig for tilfredstillende tiltak mot legionella, og kommer samtidig med en r[...]

Lukkede anlegg

Hvorfor: I alle lukkede anlegg vil man etter en tid få oppbygging av belegg i rør samt stå ovenfor korrosjonsproblemer. Med vår behandling vil en kunne hindre at belegg setter seg og man vil sammen med kjemisk behand[...]

Dampkjeler

Hvorfor: Vannkvalitet på dampkjeler er svært viktig for en dampkjels «helse». Med vår behandling vil en kunne operere med sikrere drift, en vil ha en vannkvalitet som ikke skader kjelen, en vil forhindre belegg (kal[...]

Sjøvannsledning

Vi utfører: bla. kjemisk kontroll for slik å forhindre groing i rør og vekslere. Hvorfor: Sjøvannsledninger er plaget med begroing av både skjell, bløtdyr, kalk tang og tare.

Vannprøver

Vi utfører: De fleste typer vannprøver. Herunder legionellaprøver, og offshore vannprøver. Dette i samarbeid med Eurofins. Hvorfor: Bakteriologisk kontroll og analyser av kjemisk innhold i vannet kan være viktig på[...]

Risikovurderinger generelt

Hvorfor: Risiko er noe som ikke nødvendigvis må fjernes, men den er viktig å identifisere slik at en kan vurdere og håndtere risikoen i operasjonen. Dette mener vi er spesielt viktig opp mot legionella trusselen. Vi [...]