Kontakt

Våre oppdrag kan utføres over hele landet, mens vår primære aktivitet i hovedsak
er konsentrert rundt fylkene Rogaland, Vest Agder og Hordaland. 

Adresse:
Industriell Vannbehandling AS, Byfogd finnes gate 12, 4011 Stavanger, Norway

Telefonummer: +47 9158 0528
Faks: +47 5156 4987

Ansatte:
Steven Hjeltnes Daglig leder
Mobil: +47 9599 0703
steven@ivb.no
……………………………………………………
Kurt A. Låbakk
Salg og service
Mobil: +47 9158 0528
kurt@ivb.no 
……………………………………………………
Siri Hjeltnes
Faktura og regnskap
Mobil: +47 9712 1069

firmapost@ivb.no