Kontakt

Våre oppdrag kan utføres over hele landet, mens vår primære aktivitet i hovedsak
er konsentrert rundt fylkene Rogaland, Vest Agder og Hordaland. 

Firma adresse:
Industriell Vannbehandling AS, Byfogd finnes gate 12, 4011 Stavanger, Norway

Telefonummer: +47 5129 3100

Besøksadresse:
Forusskogen 15, 4033 Stavanger
E-post: firmapost@ivb.no

Ansatte:
Steven Hjeltnes

Daglig leder
Mobil: +47 9599 0703
steven@ivb.no
……………………………………………………
Kurt A. Låbakk
Salg og service
Mobil: +47 9158 0528
kurt@ivb.no 

……………………………………………………

Bjørn Hjeltnes
Salg og service
Mobil: +47 4723 1366
bjorn@ivb.no 

……………………………………………………
Siri Hjeltnes
Faktura og regnskap
Mobil: +47 9712 1069

firmapost@ivb.no