Siste innlegg

Legionella funn i nye bygg?

Les mer

Velkommen

Industriell Vannbehandling er en Stavanger bedrift som tar for seg kjemisk og bakteriologisk vannbehandling på de fleste anlegg. Det være seg dampkjeler, drikkevann, dusjanlegg, og lukkede anlegg (varme og kjøleanlegg) med mer.