Produkter

Vi benytter oss av en rekke produkter for å oppnå de ønskede resultater. Produktene vi anbefaler kommer som regel etter en grundig gjennomgang av problemstilling og resurssituasjon.

Vår liste av produkter er svært lang, men våre vanligste er:

  • En rekke filtersystemer (partikkel, UV, selvvaskende, bakteriologiske etc).
  • Forskjellige  doseringanlegg (for damp og lukkede anlegg, klordioksidanlegg, kobber og sølv anlegg, anlegg for dosering av hydrogenperoksid). Vi har og en rekke av RO-Anlegg
  • Vannbehandling i form av forskjellige kjemikalier, pumper.
  • Vannanalyser, både på stedet, men og tilknyttet laboratoriet.

I forskjell til flere andre ønsker vi og å kunne følge de produktene vi selger gjennom forskjellige oppfølgingsprogrammer. Dette kaller vi et «ende til ende ansvar», men igjen dette er opp til kunden.

Dette i samarbeid med flere anerkjente firmaer og leverandører.

Vi leverer utelukkende kvalitetsprodukter tilpasset den enkeltes behov.