Priser

IVB utfører en rekke arbeider for kunder til forskjellige, men svært konkurransedyktige priser.

Dette klarer vi grunnet lave administrative kostnader sammen med lave utgifter
til EBA.

Vi ønsker å forhandle både om service avtaler, timepriser og diverse for
enkelte oppdrag eks. i anbud.

Vi har våre samarbeidspartnere, men er ikke bundet til noen og har da den styrken at vi kan handle fritt iht. kundens behov.