Vannprøver

vannproever-industriell-vannbehandlingVi utfører: De fleste typer vannprøver. Herunder legionellaprøver, og offshore vannprøver.

Dette i samarbeid med Eurofins.

Hvorfor: Bakteriologisk kontroll og analyser av kjemisk innhold i vannet kan være viktig på så mange områder, både for egen og andres sikkerhet samt for å sikre produksjonen.