Aktuelt

Legionella funn i nye bygg?

Legionella funn i nye bygg og anlegg? IVB ønsker kontakt med entreprenører/utbyggere og evt. byggfirma som setter opp nye bygg.

Akkreditert tilsyn med kjøletårn og luftscrubbere

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal (...) ved første gangs oppstart (...) og deretter hvert femte år, legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Legionella, i ditt hus?

Legionellakontroll hjemme? Noen tips.

Legionellakontroll, «noe for deg og din virksomhet?»

Er du berørt av «Legionellatrusselen»? Fra tid til annen dukker det opp saker i media der noen har blitt syke av legionella.  Vi i IVB opplever ofte at man i etterkant av slike oppslag, møter både kunder [...]

Takk for et godt år

En liten julehilsen ut til våre kunder og medarbeidere i året 2013. Vil først som sist takke for et godt år og håper at det neste kan bli like innholdsrikt og givende som dette. IVB har nå fått ny kontaktinformasj[...]

Effektivisering av driften i 2014

IVB har effektivisert driften, noe som i 2014 vil resultere i økt driftskapasitet, med rundt 20 %. Etter jul vil nettsiden www.ivb.no bli aktivert og vi vil da endelig være på nett. Vi vil og samarbeide tettere opp mo[...]

Utvidelse av virksomheten

IVB har I 2013 utvidet virksomheten og jobber videre mot dette målet. Vi har i år jobbet mer mot bakteriologisk kontroll i ferskvannssystemer. Vi har i dette jobbet både opp mot onshore, men og ut mot offshore virksom[...]

Vi kan vann

Industriell Vannbehandling, er et firma som tar for seg det meste innen kjemisk og bakteriologisk vannbehandling på de fleste anlegg. Det være seg damp, drikkevann, dusjanlegg, og lukkede anlegg med mer. Vårt arbeidso[...]