Aktuelt

Legionella og gjenåpning av ditt bygg

Nå som flere åpner “stengte” bygg der det ikke har vært forbruk av vann på uker og måneder, så er det ikke bare COVID-19 man må ta hensyn til. Legionella bakterien er høyaktuell nå når du igjen skal[...]

Legionella funn i nye bygg?

Legionella funn i nye bygg og anlegg? IVB ønsker kontakt med entreprenører/utbyggere og evt. byggfirma som setter opp nye bygg.

Legionella, i ditt hus?

Legionellakontroll hjemme? Noen tips.

Legionellakontroll, “noe for deg og din virksomhet?”

Er du berørt av “Legionellatrusselen”? Fra tid til annen dukker det opp saker i media der noen har blitt syke av legionella.  Vi i IVB opplever ofte at man i etterkant av slike oppslag, møter både kunder [...]

Utvidelse av virksomheten

IVB har I 2013 utvidet virksomheten og jobber videre mot dette målet. Vi har i år jobbet mer mot bakteriologisk kontroll i ferskvannssystemer. Vi har i dette jobbet både opp mot onshore, men og ut mot offshore virksom[...]

Vi kan vann

Industriell Vannbehandling, er et firma som tar for seg det meste innen kjemisk og bakteriologisk vannbehandling på de fleste anlegg. Det være seg damp, drikkevann, dusjanlegg, og lukkede anlegg med mer. Vårt arbeidso[...]