Nyheter

Legionella funn i nye bygg?

Legionella funn i nye bygg og anlegg? IVB ønsker kontakt med entreprenører/utbyggere og evt. byggfirma som setter opp nye bygg.

Akkreditert tilsyn med kjøletårn og luftscrubbere

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal (...) ved første gangs oppstart (...) og deretter hvert femte år, legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan.