Legionella funn i nye bygg?

IVB har nå ved flere anledninger oppdaget legionella i helt nye bygg. Vi snakker ikke om små funn, men kolonier som har fått satt seg i store deler av rørsystemet.

Er dette et problem, eller en utfordring?

Legionella bakterier vil dersom det oppdages medføre store kostnader enten for eier eller for utbygger. Sanering av legionella infiserte bygg er både tidkrevende og til dels svært kostbart

Vi har i den forbindelse et ønske om å komme i kontakt med entreprenører som oppfører store og mellomstore bygg. Vi ønsker å se på hva som kan gjøres i byggefasen for å forhindre fremvekst av biofilm og oppblomstring av bakterier.

Vi har allerede gjort noen erfaringer, men ønsker et mer bredere grunnlag før vi ønsker å komme med noe mer konkret.

Hvorfor spare noen tusen lapper, når du kan risikere å tape millioner?

Ta kontakt med oss dersom du/dere ønsker en prat/samarbeid om dette.