Legionella og gjenåpning av ditt bygg

Nå som flere åpner “stengte” bygg der det ikke har vært forbruk av vann på uker og måneder, så er det ikke bare COVID-19 man må ta hensyn til.

Legionella bakterien er høyaktuell nå når du igjen skal starte opp driften. Grunnen til at det nå er spesielt viktig med kontroll, er at vannet har fått stå i ro (lavt forbruk) og at temperaturen på kald side, men og på varm side har steget og sunket. Dette vil i anlegg der en har bakterien føre til økte fremvekst og økt smittefare.

Bakterien skal en ta hensyn til både iht. til forskriften om miljørettet helsevern, men og for helse og tryggheten til brukere av ditt anlegg.

Prøvetaking (Legionella og kimtall) er eneste måte å se om tiltak fungerer. Dette kan vi hjelpe deg med.

I den forbindelse så kan vi i IVB bistå med alt du trenger. Det være seg kontroll, bistand i hvordan gjøre dette riktig, evt. ved å anbefale utvidede tiltak dersom man gjør funn.

Ta kontakt med oss dersom dette er noe som gjelder deg/dere.