Risikovurderinger generelt

plattformHvorfor: Risiko er noe som ikke nødvendigvis må fjernes, men den er viktig å identifisere slik at en kan vurdere og håndtere risikoen i operasjonen. Dette mener vi er spesielt viktig opp mot legionella trusselen.

Vi utfører risikovurderinger som sammenfaller med vårt virkeområde. En risikovurdering blir alltid gjennomført i tett samarbeid med kunden .