Sjøvannsledning

Vi utfører: bla. kjemisk kontroll for slik å forhindre groing i rør og vekslere.

Hvorfor: Sjøvannsledninger er plaget med begroing av både skjell, bløtdyr, kalk tang og tare.