Vi kan vann

industriell-vannbehandling-loopIndustriell Vannbehandling, er et firma som tar for seg det meste innen kjemisk og bakteriologisk vannbehandling på de fleste anlegg. Det være seg damp, drikkevann, dusjanlegg, og lukkede anlegg med mer.

Vårt arbeidsområde strekker seg fra legionellakontroll (prøvetaking, utarbeidelse av rutiner, risikovurderinger), klordioksidanlegg, analyser av dampkjeler, kontroll på varmeanlegg og kjøleanlegg, behandling av sjøvannsledninger, offshore vannprøver og vannprøveprogram, utarbeidelser av risikovurderinger, salg av kjemi og annet utstyr samt rådgivning innen fagområdene. Oppsummert er vi litt som «poteten» når det kommer til vannbehandling.

Som firma har vi har lang og bred erfaring innen fagfeltet.

Ved å benytte deg av oss kan vi hjelpe deg med reduserte vedlikeholdsutgifter, økt levetid, større driftssikkerhet, samt bakteriologisk kontroll med ditt dusjanlegg og kjøletårn.

Les mer om våre tjenester her.