Utvidelse av virksomheten

IVB har I 2013 utvidet virksomheten og jobber videre mot dette målet.

Vi har i år jobbet mer mot bakteriologisk kontroll i ferskvannssystemer. Vi har i dette jobbet både opp mot onshore, men og ut mot offshore virksomhet.

Videre så har konsultering/rådgivning rundt tiltak som skal kunne hjelpe opp mot denne kontrollen og vært med på og heve vår bedrift noen hakk.

Vår primære virksomhet som omhandler vannbehandling i damp, lukkede vannanlegg, kjøletårn osv. har og dette året gått godt og nye kunder har kommet.

Kurt som til nå har gått i lære (og fortsatt har litt igjen), har fått hevet sin kompetanse, særskilt på området legionella. Dette har vært svært nyttig for arbeidet med legionelleproblematikk.