Legionella, i ditt hus?

En innføring

Det har blitt gjort mye forskning på hvor mennesker smittes av legionella. Forskningen kan tyde på at de fleste tilfellene skjer i eget hjem. Jeg har i denne artikkelen forsøkt å komprimere informasjon slik at du der hjemme, lettfattelig skal kunne forstå hva dette er og hva du med enkle preventive tiltak gjøre for å redusere risikoen for å få en slik «fy sak» inn i ditt eget hus, hytte, båt, campingvogn/bil.

Kjapt om legionella?

Legionella er en bakterie som går på luftveiene og smitte skjer ved at man puster inn aerosoler (små vann dråper) som inneholder bakterien. Den kategoriseres ofte inn i to grupper, legionærsyken og pontiacfeber, og vil merkes med følgende symptom:

 • Legionærsykdommen har initialt, hodepine, muskelsmerter og slapphet. Innen noen dager kan du få høy feber, tørrhoste og symptomer på lungebetennelse. Magesmerter og diaré kan og forekomme. Dette er den alvorlige «sorten» der man finner dødsfall blant de smittede.
 • Pontiacfeber: Influensalignende symptomer med feber, hodepine, muskelsmerter og tretthet. Symptomene varer vanligvis 2-5 dager.

Fra du er smittet til sykdommen oppstår varierer, men skjer ofte hurtig, fra noen timer til noen dager.

Ved mistanke om smitte ta kontakt med din fastlege.

 

Hva kan du gjøre?

I egen husstand, vil en med noen enkle grep kunne gjøre mye for å redusere egen risiko.

 1. Skru opp temperaturen i varmtvannsberederen til minimum 70 grader. Da dette og over er temperaturer som dreper bakterien.
 2. Ikke la tappepunkt få stå i ro i mer enn ca. en uke. Spesielt med tanke på der temperaturen er mellom 20 og 50 grader. Tapp av disse i noen minutter for slik å få frem nytt og «ferskt» vann. Dette hindrer vekstvilkårene.
 3. Dersom man har mulighet til å ha temperatur på over 60 grader ute på tappepunktet så kan man varmebehandle et par ganger i året. Spyl tappepunktet med temp over det som er nevnt i ca. 5 min.
 4. Rengjør dusj hoder og slanger et par ganger i året, viktig å demontere komponentene slik at rengjøringsmidler kommer godt til. Dette hindrer vekstvilkår (belegg i rør) og dreper bakterier.
  1. En kan og se på dusjhodet om det er mye belegg på dette, dette er en indikator på at en bør rengjøre og desinfisere.
 5. Desinfisere dusjhoder og slanger et par ganger i året. Bruk gjerne klor. En kork på ca. 10 liter vann i ca. 30 min. Sørg for at det ikke er lommer av luft og skyll godt etterpå før man tar det på ny i bruk
 6. Vurder å bytte ut gamle hoder og slanger.
 7. Sparedusjer bør unngås da disse som regel gir mer aerosol effekt.
 8. Hytter, båter og campingvogner/biler bør man være ekstra oppmerksom på da disse ofte blir stående over tid med vann på tanker og i rør over lengre tid og under temperaturer som er fordelaktige for bakterien. Tapp av vann etter bruk, skyll og «flush» godt før man tar i bruk, desinfiser dersom man mener dette kan være nødvendig.
 9. Et noe dyrere tiltak er å bytte eldre beredere, der man mistenker mye slam og bunnfall i tanken. Evt. få den inspisert og «spylt» ren. Vær obs på at mage beredere ikke har hverken temperatur måler eller ventiler for avtapping. De fleste skal ha en sikkerhetsventil, men denne går ofte i stykker dersom man åpner denne. Så snakk med rørlegger før en setter i gang med «en operasjon» på bereder.

 

På tide med dugnad?

På tide med dugnad?

 

For mer lesing anbefales hjemmesidene til FHI (Folkehelseinstituttet) og deres temaside om legionella.