Legionella

Nå som flere åpner “stengte” bygg der det ikke har vært forbruk av vann på uker og måneder, så er det ikke bare COVID-19 man må ta hensyn til.

Legionella bakterien er høyaktuell nå når du igjen skal starte opp driften. Grunnen til at det nå er spesielt viktig med kontroll, er at vannet har fått stå i ro (lavt forbruk) og at temperaturen på kald side, men og på varm side har steget og sunket. Dette vil i anlegg der en har bakterien føre til økte fremvekst og økt smittefare.

Bakterien skal en ta hensyn til både iht. til forskriften om miljørettet helsevern, men og for helse og tryggheten til brukere av ditt anlegg.

Prøvetaking (Legionella og kimtall) er eneste måte å se om tiltak fungerer. Dette kan vi hjelpe deg med.

I den forbindelse så kan vi i IVB bistå med alt du trenger. Det være seg kontroll, bistand i hvordan gjøre dette riktig, evt. ved å anbefale utvidede tiltak dersom man gjør funn.

Ta kontakt med oss dersom dette er noe som gjelder deg/dere.

Er du berørt av “Legionellatrusselen”?

Fra tid til annen dukker det opp saker i media der noen har blitt syke av legionella. 

Vi i IVB opplever ofte at man i etterkant av slike oppslag, møter både kunder og potensielle kunder som er noe i villrede om hva man skal gjøre. Dette da en ønsker å forhindre at man som virksomhet skal bli utsatt for en slik bakterie i sitt vannsystem.

Man er kanskje en hotelleier som vil vise til sine kunder at man har kontroll, en er en bekymret rektor på en skole, man driver en helseinstitusjon der man har mennesker med et allerede nedsatt immunforsvar, en er i sin virksomhet opptatt av en profil der man kan vise til egne kunder, myndigheter og ansatte at man tar slikt på alvor. Mennesker skal dusje i fellesanlegg og bade i svømmebassenger. “Stilles det krav til oss?”

 

Generelt om de krav som stilles til deg som virksomhet:

Er du ansvarlig for en virksomhet (borettslag og sameier er og berørte som virksomheter) , eiendom eller innretning som sprer eller kan spre aerosoler til omgivelsene så stilles det krav til kontroll? Dersom svaret er ja, så er du underlagt krav.

Av innretninger man her snakker om så er de vanligste, dusjanlegg, kjøletårn/luftscrubbere, men og vaskeanlegg, klimaanlegg med luftfukting, innendørs fontener og befuktningsannlegg.

For de som har kjøletårn og luftscrubbere så er der i tillegg til egenkontroll, meldeplikt til kommunen samt at man (fra 1 jan 2014) innen 1 jan. 2016 skal ha vært inspisert av et akkreditert inspeksjonsorgan (type DNV).

iStock_000007488333_Large

Hjemmel:

Lovverket som styrer dette springer ut fra Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og er forskriften om miljørettet helsevern. Det er denne som sier noe om du er berørt av forskriften og hva du plikter å utføre. Videre så har FHI kommet ut med nasjonale anbefalinger om hva man bør gjøre for å best mulig håndtere legionellabakterien.

 

IVB har i over 15 år jobbet med legionellakontroll og utøver denne kontrollen i dag ved ca. 50 bygg og installasjoner. Vi jobber både med små og store virksomheter som har fra ca. 10 – 8000 ansatte. Oppdrag som IVB i hovedsak jobber med (men ikke begrensende), kan være dusjanlegg, kjøletårn og luftscrubbere. Vi har erfaringer med funn av bakterier og jobben med å få disse fjernet fra både bygg, båter og offshore installasjoner.

Vår erfaring med slike jobber er klar. Det er bedre å ha preventive tiltak og kontroll på plass, enn det å oppdage at man eks. grunnet økt sykdomsbilde at man har legionella i sitt system.

 

Løsning:

Det er mange måter å løse det ansvaret du har som virksomhet. Det finnes mange løsninger og en “fix” løsning er ikke nødvendigvis den beste, billigste eller den minst ressursskrevende. Omfattende og dyre løsninger er ikke nødvendigvis det “du” trenger for å kunne ha fungerende preventive tiltak og kontroll. 

Våre oppgaver strekker seg fra rådgivning der virksomheten selv settes i stand til å løse utfordringen med å få på plass et system som ivaretar de krav som stilles, til der IVB på vegne av utfører en løsning med rapportering til virksomheten og til andre myndighetsinnstanser. IVB kan bistå i alle ledd av dette arbeidet. Det være seg rådgivning, befaring, utførelse av risikovurderinger, implementering av tiltak, utførelse av tiltak, oppfølging av implisert personell, kontroll og prøvetaking.

Vi støtter oss på flere bein når vi utformer løsninger, bla. nyere forskning, egen erfaring, men og gjennom det arbeidet som folkehelseinstituttet (FHI) har gjort gjennom sin vannrapport 118 og 119 (offshore). Det er i hovedsak FHI vi nytter som mal for hvordan vi jobber da dette er de anbefalinger som tidligere er nevnt, nasjonale, oppdaterte og gode (vår erfaring).

IVB er ikke knyttet mot noen faste leverandører av løsninger og står da fritt til å velge de som du og din virksomhet trenger.

Kontakt oss, uforpliktende for en gjennomgang av din utfordring.