administrator

sykehus-industriell-vannbehandlingHvorfor: Legionellakontrol l er i dag regulert gjennom flere lover og forskrifter. Myndighetene stiller i utgangspunktet ett krav: Eier er ansvarlig for tilfredstillende tiltak mot legionella, og kommer samtidig med en rekke anbefalinger. Vi skreddersyr et sikkert system for kontroll med legionella for den enkelte bedrift. Våre program vil alltid minimum tilfredsstille gjeldende forskrifter både on- og offshore.

Vi har i dag flere løsninger for forskjellige kunder, avhengig av størrelse/utforming på anlegget, menneskelige og økonomiske tilgjengelige ressurser, klima osv.

Vi utfører: Risikovurderinger, Installasjon av klordioksidanlegg, service og kontroll/prøvetaking for behandling av drikkevann.

HeatingHvorfor: I alle lukkede anlegg vil man etter en tid få oppbygging av belegg i rør samt stå ovenfor korrosjonsproblemer. Med vår behandling vil en kunne hindre at belegg setter seg og man vil sammen med kjemisk behandling redusere risikoen for korrosjon og dermed øke levetiden.

Ved at man forhindrer belegg i rørene så vil man og få en merkbar effekt på energi utnyttelsen og slik ha et lavere energiforbruk/kostander.

Vi utfører: Service, analyser, prøvetaking, vask, filtrering og kjemisk behandling.

IVB har I 2013 utvidet virksomheten og jobber videre mot dette målet.

Vi har i år jobbet mer mot bakteriologisk kontroll i ferskvannssystemer. Vi har i dette jobbet både opp mot onshore, men og ut mot offshore virksomhet.

Videre så har konsultering/rådgivning rundt tiltak som skal kunne hjelpe opp mot denne kontrollen og vært med på og heve vår bedrift noen hakk.

Vår primære virksomhet som omhandler vannbehandling i damp, lukkede vannanlegg, kjøletårn osv. har og dette året gått godt og nye kunder har kommet.

Kurt som til nå har gått i lære (og fortsatt har litt igjen), har fått hevet sin kompetanse, særskilt på området legionella. Dette har vært svært nyttig for arbeidet med legionelleproblematikk.

industriell-vannbehandling-loopIndustriell Vannbehandling, er et firma som tar for seg det meste innen kjemisk og bakteriologisk vannbehandling på de fleste anlegg. Det være seg damp, drikkevann, dusjanlegg, og lukkede anlegg med mer.

Vårt arbeidsområde strekker seg fra legionellakontroll (prøvetaking, utarbeidelse av rutiner, risikovurderinger), klordioksidanlegg, analyser av dampkjeler, kontroll på varmeanlegg og kjøleanlegg, behandling av sjøvannsledninger, offshore vannprøver og vannprøveprogram, utarbeidelser av risikovurderinger, salg av kjemi og annet utstyr samt rådgivning innen fagområdene. Oppsummert er vi litt som «poteten» når det kommer til vannbehandling.

Som firma har vi har lang og bred erfaring innen fagfeltet.

Ved å benytte deg av oss kan vi hjelpe deg med reduserte vedlikeholdsutgifter, økt levetid, større driftssikkerhet, samt bakteriologisk kontroll med ditt dusjanlegg og kjøletårn.

Les mer om våre tjenester her.

dampkjeler-industriell-vannbehandlingHvorfor: Vannkvalitet på dampkjeler er svært viktig for en dampkjels «helse». Med vår behandling vil en kunne operere med sikrere drift, en vil ha en vannkvalitet som ikke skader kjelen, en vil forhindre belegg (kalk osv.) noe som igjen vil føre til lavere kostnader til vask av kjel.

Vi utfører: Analyser, filtrering, kjemisk behandling, syrevask og kontroll.

Vi utfører: bla. kjemisk kontroll for slik å forhindre groing i rør og vekslere.

Hvorfor: Sjøvannsledninger er plaget med begroing av både skjell, bløtdyr, kalk tang og tare.

vannproever-industriell-vannbehandlingVi utfører: De fleste typer vannprøver. Herunder legionellaprøver, og offshore vannprøver.

Dette i samarbeid med Eurofins.

Hvorfor: Bakteriologisk kontroll og analyser av kjemisk innhold i vannet kan være viktig på så mange områder, både for egen og andres sikkerhet samt for å sikre produksjonen.

plattformHvorfor: Risiko er noe som ikke nødvendigvis må fjernes, men den er viktig å identifisere slik at en kan vurdere og håndtere risikoen i operasjonen. Dette mener vi er spesielt viktig opp mot legionella trusselen.

Vi utfører risikovurderinger som sammenfaller med vårt virkeområde. En risikovurdering blir alltid gjennomført i tett samarbeid med kunden .