Effektivisering av driften i 2014

IVB har effektivisert driften, noe som i 2014 vil resultere i økt driftskapasitet, med rundt 20 %.

Etter jul vil nettsiden www.ivb.no bli aktivert og vi vil da endelig være på nett.

Vi vil og samarbeide tettere opp mot et bestemt laboratoriet. Dette arbeidet ble startet nå i slutten av året, og en håper at man i starten av 2014 vil ha en ny avtale på plass. For våre kunder håper vi at dette samarbeidet vil sette oss i en enda bedre konkurransemessig stand (som for kunden vil bety bedre priser på analyser).