Akkreditert tilsyn med kjøletårn og luftscrubbere

I 2015 kom der en endring i tilsynet av kjøletårn og luftscrubbere. Denne endringen har lagt litt i dvale frem til i år.

Nå er den altså gjeldende og våre kunder anbefales å sette seg inn i dette.

IVB står klar til å bistå med hva det måtte være i dette arbeidet.

 

  • Hjelp til oppfyllelse av dokumentkrav
  • Utarbeide eller revidere Risikovurderinger
  • Opplæring
  • etc.

Litt mer utfyllende

Alle eiere av kjøletårn og luftscrubbere er pålagt inspeksjon av sine anlegg som følge av endring i forskrift for miljørettet helsevern §11c,:

Frist for inspeksjon satt til 1. januar 2017. 

Der er ett firma som i dag kan utføre slik teknsik inspeksjonen, og det er Purenviro. Disse fikk sin godkjenning i år.

Det er viktig at en som eier for lagt inn bestilling før jul 2016 slik at man kan få gjennomført tilsynet.

Se mer på deres egen hjemmeside: https://www.purenviro.com/no/inspeksjon og på siden til Norsk Akkreditering: http://www.akkreditert.no/no/artikkelarkiv/kjoletarn/

 

SONY DSC

Illustrasjonsfoto